× هشدار!
مرتضی صداقت(کارشناس فروش)
5 /
ثبت امتیاز :

اطلاعات حرفه ای :

آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
09337654970
تحصیلات :
فوق لیسانس
تخصص :
مناطق کاری :
املاک اختصاصی / بازدید شده