× هشدار!
متقاضیان خرید و فروش
ویلایی
آپارتمان
مغازه
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
12291 مورد یافت شد.

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: متین
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: شهرک قدس

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: جوکار
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: عبدالهی
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: خانم راستی
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: خانم فردوسی تا شش
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: متوسل ویلایی
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/12
نام مشتری: منوچهری نقد ویلایی شش
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , میثم

نام مشاور: سید روح اله جعفری
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/11
نام مشتری: حسینی سه طبقه
مساحت مورد نظر:
حداقل: 130متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 10,000,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر

نام مشاور: خانم بخشی
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/11
نام مشتری: خانم صفا
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: بلوار امین , سالاریه , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی)

نام مشاور: خانم رادمهر
اطلاعات تماس مشاور
تاریخ درخواست : 1402/3/11
نام مشتری: حق ویسی
مساحت مورد نظر:
قیمت خرید مورد نظر
مناطق مورد نظر: 20 متری امام حسین , 20 متری فجر , 30 متری قائم , 55 متری فردوسی , ارم , انسجام , بلوار امین , بلوار پیامبر اعظم , بلوار دانش , بلوار محمود نژاد , بلوار منتظری , بنیاد , بوعلی , جمهوری , دانیال , دورشهر , رسالت , زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) , ساحلی , سالاریه , سمیه , شهرک ایثار , شهرک زین الدین , شهرک قدس , صفائیه , صفاشهر , عطاران , گلستان , مصلی , معلم , میثم , یزدان‌شهر
  1   2   3   4   5   ...صفحه آخر  
برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان