× هشدار!
جستجوی ملک رهن واجاره
ویلایی
آپارتمان
تجاری-اداری
زمین
باغ
کارخانه - کارگاه
انبار - گاراژ
قیمت رهن
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
قیمت اجاره
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 200,000
 • 400,000
 • 600,000
 • 800,000
 • 1,000,000
 • 1,200,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 2,500,000
 • 3,000,000
مساحت
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 90
 • 100
 • 120
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
عمر بنا
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 10
 • 20
 • 30
 • کلنگی
قیمت های ثبت شده طبق نظرشخصی فروشندگان و یا کارشناسان منطقه و به درخواست مالکین ثبت گردیده که ممکن است برخی قیمت ها بالاتر از حد متوسط قیمت منطقه باشد و شهراملاک طبق اصول کاری خود مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفی در تعیین قیمت املاک ثبت شده در سایت نمی باشد لذا عزیزانی که قصد خرید یا اجاره ملک را دارند می توانند جهت راهنمایی با کارشناسان شهراملاک مشاوره نمایند. توجه :
1461 مورد یافت شد.
انتخاب نوع نمایش :
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
50 متر
قیمت رهن: 50000000 تومان
قیمت اجاره: 2000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
12 دقیقه قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 230000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
34 دقیقه قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
132 متر
قیمت رهن: 300000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
38 دقیقه قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
50 دقیقه قبل
18
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
50 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
125 متر
قیمت رهن: 250000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ساعت قبل
3
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
50 متر
قیمت رهن: 290000000 تومان
قیمت اجاره: 100000 تومان
مشاهده جزئیات
test
یک ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 40000000 تومان
قیمت اجاره: 4000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
80 متر
قیمت رهن: 180000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
90 متر
قیمت رهن: 30000000 تومان
قیمت اجاره: 70000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
108 متر
قیمت رهن: 160000000 تومان
قیمت اجاره: 2550000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
1
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
62 متر
قیمت رهن: 0 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
2
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 400000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
190 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
60 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 0 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
120 متر
قیمت رهن: 150000000 تومان
قیمت اجاره: 2500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 190000000 تومان
قیمت اجاره: 6000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
140 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 700000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
8
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
100 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 1000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
آپارتمان [ رهن و اجاره ]
78 متر
قیمت رهن: 200000000 تومان
قیمت اجاره: 1500000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
6
شهر املاک - امین املاک شما در شهر
test
ویلایی [ رهن و اجاره ]
48 متر
قیمت رهن: 100000000 تومان
قیمت اجاره: 3000000 تومان
مشاهده جزئیات
test
2 ساعت قبل
0
  کد ملک نوع ملک شهر منطقه طبقه تعداد طبقه مساحت ملک قیمت رهن قیمت اجاره تعداد اتاق کارشناس تعداد بازدید تاریخ بروز رسانی
327335 50 50,000,000 2,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327329 80 230,000,000 1,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327327 132 300,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327324 80 150,000,000 1,500,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327322 50 150,000,000 1,500,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327320 125 250,000,000 3,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327318 50 290,000,000 100,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327316 100 40,000,000 4,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327314 80 180,000,000 1,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327313 3 90 30,000,000 70,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327312 108 160,000,000 2,550,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327309 3 62 3 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327308 120 400,000,000 1,500,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327307 190 200,000,000 6,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327305 3 4 60 150,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/13
327300 120 150,000,000 2,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
327299 3 100 190,000,000 6,000,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
327298 140 200,000,000 700,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
327294 100 200,000,000 1,000,000 1 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
327293 2 78 200,000,000 1,500,000 2 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
327292 48 100,000,000 3,000,000 شهر املاک - امین املاک شما در شهر 1402/3/12
12345...
برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان