لطفا منتظر باشید
  • زمین کلنگی ۵۰متر

زمین کلنگی ۵۰متر

آدرس: قم ،بلوار ۱۵ خرداد

توضیحات

فیش شهرداری منطقه شش۲۵۵میلیون واریزی شده، ۶۵میلیون حق امتیاز جمع**************میلیون برای سرمایه گذاری

ملک های مشابه

املاک مالک

بالا