لطفا منتظر باشید
  • زمین کلنگی ۵۰متر
زمین و باغ جاری

زمین کلنگی ۵۰متر

قیمت ملک:

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت متری:

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس: قم ،بلوار ۱۵ خرداد

توضیحات

فیش شهرداری منطقه شش۲۵۵میلیون واریزی شده، ۶۵میلیون حق امتیاز جمع**************میلیون برای سرمایه گذاری

املاک مالک