لطفا منتظر باشید
  • ۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس
  • ۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس
  • ۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس
  • ۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس
  • ۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس

۸۰متر یک خواب پذیرایی آشپزخانه و سرویس

  • 1اتاق
  • 80 مترمربع

آدرس: قم ،مدرس

توضیحات

مدرس مهدیه چهارده متری قمر بنی هاشم ک۸ انتهای کوچه مدرسه امرالهی دست راست پلاک ۸۰

ملک های مشابه

املاک مالک

بالا