لطفا منتظر باشید
  • زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه
  • زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه
  • زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه
  • زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه
  • زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه

زیرزمین ۵۵ متر یک خوابه

  • 1اتاق
  • 55 مترمربع

آدرس: قم ،امامزاده ابراهیم

توضیحات

سلام
زیرزمین یک خوابه ۵۵ مت بازسازی شده
مناسب برای خوانواده

ملک های مشابه

بالا