لطفا منتظر باشید
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
  • اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)
زمین و باغ جاری

اوقافی دارای پروانه 2طبقه(همکف وبالا+26مترتجاری)

قیمت ملک:

۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت متری:

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس: قم ،توحید

توضیحات

دارای((سنداوقافی))/خیابان20متری/یک قواره مانده به نبش/جنب بوستان صبا/فضای مناسب جهت پارک خودروهای سنگین وسبک(بخاطر وجوددیوارمدرسه ونداشتن همسایه روبرو)/محیط عالی جهت کسب وکارومغازه داری بخاطر داشتن تجاری و وجودبوستان صباو...بحرزمین 7/50×25=187/50//آدرس:بلوارجمهوری_خیابان حضرت رقیه_حضرت رقیه11_قواره جنب نبش(پلاک25)

ملک های مشابه

املاک مالک

بالا