لطفا منتظر باشید
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه
 • واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه

واحد 105 متری یک خوابه بلوار حضرت معصومه

 • 1اتاق
 • 105 مترمربع

ودیعه:

۰ تومان

اجاره ماهیانه:

۰ تومان

آدرس: قم ،امامزاده ابراهیم

توضیحات

واحد مسکونی دارای کنتور آب برق گاز مستقل و درب
ورودی جدا گانه و دربستی دو بر با نوردهی عالی رنگ آمیزی شده جدید دارای هود کولر آبی آیفون رنگی و آبگرمکن جدا کابینت بندی تکمیل و تخلیه میباشد به خانواده تا 4 نفره اجاره داده میشود ،محلی آرام و تمیز در کامکار خیابان 21 ، عزیزی

ملک های مشابه