لطفا منتظر باشید
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
  • دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت
منزل ویلایی جاری

دورشهر 13نزدیک خیابان اصلی ومسجد ونانوائی ومارکت

  • 2اتاق
  • 100 مترمربع

ودیعه:

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ماهیانه:

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آدرس: قم ،دورشهر

توضیحات

همکف ،باکلیه امکانات یک منزل ،دو کولر گازی دوسرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی ، بن بست دوم ، امکان کامل پارک هشت خودرو

ملک های مشابه